o nás reference daňový kalendář kontakt

služby

daně
účetnictví
finanční poradenství

kontakt

JANA MIZEROVÁ
tel.: +420 605 771 808
mizerova@taca.cz

Komora daňových poradců Institut svazu účetních

účetní poradenství

V rámci účetního poradenství a související problematiky poskytujeme našim klientům následující služby:

 • sestavení účtového rozvrhu podle podmínek firmy

 • počáteční nastavení účetních knih pro nově vzniklé společnosti

 • kompletní vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby včetně přípravy účetních knih pro sestavení účetní závěrky a vedení majetkové evidence (karty majetku)

 • sestavení řádné/mimořádné účetní závěrky včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce

 • příprava podkladů pro auditora účetní závěrky a jednání s ním

 • příprava přehledu o peněžních tocích (cash-flow), o změnách vlastního kapitálu a dalších přehledů dle potřeb klienta (reporting)

 • příprava účetních směrnic

 • průběžná analýza hospodaření společnosti a výstupy z účetnictví dle požadavků klienta

 • asistence při sestavení výroční zprávy

 • plnění informační povinnosti České národní bance (příprava statistických výkazů)

 • vedení daňové evidence pro fyzické osoby

 • vedení jednoduchého účetnictví pro občanská sdružení

Copyright © 2008-2017, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.