o nás reference daňový kalendář kontakt

služby

daně
účetnictví
finanční poradenství

kontakt

JANA MIZEROVÁ
tel.: +420 605 771 808
mizerova@taca.cz

Komora daňových poradců Institut svazu účetních

vitamíny pro váš business

Společnost TACA, s.r.o. byla založena v roce 2006 a od svého vzniku poskytuje komplexní daňové, účetní a finanční poradenské služby. Okruh našich klientů tvoří především podnikatelské subjekty - menší a středně velké společnosti a podnikatelé.

Spojení znalostí, nápadů a zkušeností získaných během dlouholetého působení našich zaměstnanců v mezinárodních finančních institucích a předních poradenských společnostech nám umožňuje nabídnout ta nejlepší možná řešení a tím zvyšovat hodnotu Vašeho podnikání.

Důraz klademe na vysokou kvalitu nabízených služeb, na individuální potřeby našich klientů a na konstruktivní přístup, jehož důsledkem je úspora času i finančních prostředků.


Dokážeme Vám pomoci zejména

  • s vedením účetní a daňové evidence,

  • se zpracováním veškerých daňových přiznání,

  • s optimalizací Vašich daňových povinností,

  • se sestavením roční účetní závěrky a vyhotovením ročních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha),

  • při komunikaci s auditorem, správcem daně a ostatními státními úřady,

  • při přípravě finančního plánu Vaší společnosti, nebo

  • se založením, registrací nebo likvidací firmy.

Detailní přehled nabízených služeb získáte v příslušné sekci.

Copyright © 2008-2017 TACA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.