o nás reference daňový kalendář kontakt

služby

daně
účetnictví
finanční poradenství

kontakt

JANA MIZEROVÁ
tel.: +420 605 771 808
mizerova@taca.cz

Komora daňových poradců Institut svazu účetních

daňový kalendář pro rok 2013

Úplný daňový kalendář pro rok 2013 s termíny podání jednotlivých daňových přiznání a splatnostmi jednotlivých daní je uveden v následující tabulce.

leden
středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2012
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok)
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
čtvrtek 31. biopaliva hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012
daň z nemovitostí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2012
únor
pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
středa 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za leden 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za leden
souhrnné hlášení za leden
výpis z evidence za leden
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013
čtvrtek 28. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013
odvod z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2012
březen
pondělí 2. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2008
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2009
čtvrtek 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
podání hlášení platebního zprostředkovatele
pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. spotřební daň daňové přiznání za únor 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2009
pátek 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2009
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
duben
čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2009
pondělí 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. spotřební daň daňové přiznání za březen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2009
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2009
čtvrtek 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2009
květen
pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za březen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za březen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2009
červen
pondělí 1. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2009
daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
úterý 9. spotřební daň splatnost daně za duben 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24. spotřební daň splatnost daně za duben 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. spotřební daň daňové přiznání za květen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2009
úterý 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2009
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
červenec
pátek 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2009
pondělí 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 27. spotřební daň splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2009
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2009
pátek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009
srpen
pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. spotřební daň daňové přiznání za červenec 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2009
pondělí 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009
daň z nemovitostí splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
září
středa 9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. spotřební daň daňové přiznání za srpen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2009
středa 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2009
říjen
pondělí 12. spotřební daň splatnost daně za srpen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2009
úterý 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. spotřební daň splatnost daně za srpen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2009
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2009
pátek 30. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. 1. 2010
listopad
pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2009
pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za září 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. spotřební daň splatnost daně za září 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. spotřební daň daňové přiznání za říjen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2009
pondělí 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2009
daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
prosinec
čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2009
pondělí 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 28. spotřební daň splatnost daně za říjen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2009
čtvrtek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2009

Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Copyright © 2008-2017 TACA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.